Čo nazývame detoxikáciou?

Čo nazývame detoxikáciou?

Odkiaľ pochádzajú toxické látky?

Žiaľ, zdroje toxínov v životnom prostredí neustále pribúdajú. Pre ľudí bývajúcich v meste to platí viacnásobne, ale tomuto faktu sa nevyhnú ani ľudia žijúci na vidieku.

Pre viditeľný a trvalý zisk dokáže potravinársky priemysel urobiť takmer všetko, aj najrozličnejšie možné triky (v neprospech ľudí). Je len veľmi ťažké odsledovať pridané množstvo syntetických látok, umelých prísad, nehovoriac o tom, že ešte neubehol dostatok času na to, aby sa zistil vplyv dlhodobého a pravidelného užívania týchto pridaných chemikálií na ľudský organizmus.

Veľmi silným zdrojom toxínov je pestovanie plodín a chov zvierat a samozrejme spotreba týchto produktov. Poľnohospodárstvo využíva nespočetné množstvo postrekov, veľa umelého hnojiva a iných chemikálií a živočíšna výroba zase antibiotiká a umelé krmivá. Tieto látky sa všetky uskladňujú vo výslednom produkte, a preto ich konzumáciou dennodenne prijímame toxíny.

Obrovské množstvo toxínov je aj v našich nápojoch, a tu nehovoríme iba o sýtených sladených nápojoch či ovocných džúsoch, ktoré sa s ovocím ani „nestretli“, ale aj o mlieku a minerálnych vodách.

Toxíny sa do nášho tela dostanú nielen prijatou potravou a nápojmi. Zvyšujúce sa znečistenie životného prostredia spôsobené rôznymi faktormi – počnúc od nadmerného používania áut cez zastarané spôsoby vykurovania a dym z komínov tovární až po stavebné materiály, ktorých škodlivosť sa potvrdila až po rokoch, a farby oblečenia – predstavuje pre nás nebezpečenstvo na každom kroku a nemáme šancu ubrániť sa.

Žiaľ, ako sa hovorí, obchod je obchod, a je dôležitejší ako zdravie spotrebiteľa. Preto sú informácie len veľmi ťažko dostupné a máme len malú alebo žiadnu šancu ovplyvniť výrobné procesy a kvalitu použitých materiálov. Maximum, čo vieme pre seba urobiť, je, že si dáme záležať na odstránení absorbovaných toxických látok z nášho tela, teda na pravidelnej detoxikácii.

Čo nazývame detoxikáciou, a čo tak nazývajú ostatní?

Detoxikácia je v súčasnosti veľmi často spomínaná téma, práve preto je o nej veľa rôznych mienok a názorov: koľko ľudí sa spýtate, toľko odlišných odpovedí dostanete. Ak sa rozhodnete pre detoxikačnú kúru, najprv sa informujte a sledujte opisy a rady z overených zdrojov, ktoré predstavujú reálne prípady a skúsenosti. Nezabúdajme ani na fakt, že každý jeden ľudský organizmus je jedinečný, a preto každý môže na rovnakú zmenu v životospráve reagovať úplne inak. Práve preto majte vždy na mysli, že vaše skúsenosti sa nebudú zhodovať s ostatnými a detoxikácia je pre každého iná.

Neformálne sa za detoxikáciu považuje užívanie takých čajových zmesí, ktoré vám výrobca „naordinuje“ a predá. Mnohí tvrdia, že detoxikáciu robíme, aby sme schudli, a jej prínos zo zdravotného hľadiska nie je dôležitý. Ba čo viac, niektorí sú presvedčení, že by ju mali praktizovať iba ľudia s nadváhou.

Lekárska verejnosť je veľmi rozdelená v súvislosti s detoxikáciou. Napriek tomu, že nespochybňujú skutočnosť, že žijeme vo svete plnom chemikálií, a preto by sme mali byť opatrní, neuznávajú tvrdenie, že v tele nahromadené chemikálie sa vedia správať ako jedy, a tým spôsobovať príznaky a ochorenia (nepripúšťajú teda ani to, že by detoxikácia mohla začať proces uzdravovania nejakej diagnózy). Pod pojmom detoxikácia rozumejú nanajvýš doslovné detoxikovanie pri intoxikácii nejakým jedom (napr. nemrznúca kvapalina).

Prírodná medicína a ľudové liečiteľstvo sa stavajú k detoxu tiež rôznymi spôsobmi. Negatívne vplyvy rozlišujú na tie, ktoré škodia našej duši, a tie, ktoré zaťažujú telo a narúšajú jeho energetické pole. Príčinou môže byť práve nevhodné stravovanie (nahromadenie alebo nedostatok energie, v týchto prípadoch treba dať energiu do rovnováhy). Ľudové liečiteľstvo sa vždy snaží dostať až „na koreň veci“, teda zistiť, prečo sa zaťažujú niektoré orgány, prečo nevedia dostatočne plniť svoju funkciu a prečo organizmus hromadí látky, ktoré nepotrebuje. V závislosti od toho, o aký zdroj toxínov ide, mení sa množstvo definícií na to, čo detoxikácia skutočne je.

Videá

Programy na detoxikáciu a očistu čriev

Clean Inside® v troch krokoch